Curriculum Vitae

 

Nederlands / English

Prof. dr Jenny Gierveld

·         Adjunct Professor in the Department of Human Ecology, University of Alberta, Edmonton, Canada.

·         Emeritus hoogleraar Afdeling Sociologie en Sociale Gerontologie, Vrije Universiteit, Amsterdam

·         Honorary Fellow Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI), Den Haag

·         Lid Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

 

Werkadres:         

Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI)
Lange Houtstraat 19
2511 CV 's-Gravenhage
Postbus 11650
2502 AR 's-Gravenhage
telefoon 070-3565200
fax 070-3647187
e-mail: gierveld@nidi.nl

Specialisatie: (a) onderzoek naar eenzaamheid, en (b) de demografische en sociale aspecten van de vergrijzing

Huidig onderzoek: empirisch onderzoek op het terrein van de leefvormen, sociale netwerken, familiebanden, kwaliteit van de partnerrelatie, welbevinden en eenzaamheid van oudere mannen en vrouwen. Het Nestor/LASA panel survey en het programma ‘Netherlands Kinship Panel Survey’ vormen de basis voor het onderzoek onder oudere mensen in de Nederlandse samenleving. Een ander deel van haar werk speelt zich af in samenwerking met collega’s uit het buitenland. Zo is zij onder meer als gastonderzoeker verbonden aan een onderzoeksgroep van de Universiteit van Edmonton (Canada). Verder is zij in verschillende functies betrokken bij het ‘Gender and Generations’ Onderzoeksprogramma van de Verenigde Naties.

Huidige functies:

·         Adviseur van het Europese onderzoeksprogramma Multilinks

·         Adviseur van de Coalitie ´Erbij´, een samenwerkingsverband van veertien landelijke organisaties op het gebied van zorg en welzijn. Doel is vereenzaming tegen te gaan

 

Eenzaamheidsschaal

Samen met haar studenten heeft zij de De Jong Gierveld eenzaamheidsschaal ontwikkeld, die geschikt is voor gebruik in empirisch onderzoek onder mensen van 18 jaar en ouder. Op dit moment wordt de schaal in meer dan twintig landen gebruikt, onder meer in West, Zuid, Noord en Oost Europa, in Canada, Australië en Japan.

Voor de ontwikkeling van de schaal wordt verwezen naar het artikel: J. de Jong Gierveld (1989). Program Overview: Personal relationships, social support and loneliness. Journal of Social and Personal Relationships, 6, 197-221. Een overzicht van literatuur over eenzaamheid is eveneens beschikbaar: J. de Jong Gierveld, T. Van Tilburg & P. A. Dykstra (2006), Loneliness and social isolation. In A. Vangelisti & D. Perlman (Eds), Cambridge Handbook of Personal Relationships (pp. 485-500). Cambridge: Cambridge University Press.

De schaal is beschikbaar voor gebruik in wetenschappelijk onderzoek, onder voorwaarde dat de bron van de schaal wordt vermeld: J. de Jong Gierveld & F. Kamphuis (1985), The development of a Rasch-type loneliness scale. Applied Psychological Measurement, 9, 3, 289-299 en wordt verwezen naar het achtergrondartikel: J. de Jong Gierveld, T. Van Tilburg & P. A. Dykstra (2006), Loneliness and social isolation. In A. Vangelisti & D. Perlman (Eds), Cambridge Handbook of Personal Relationships (pp. 485-500). Cambridge: Cambridge University Press.

Inmiddels is ook een verkorte versie van de eenzaamheidsschaal geconstrueerd en getoetst. Zie: J. de Jong Gierveld & T. van Tilburg (2006). A six-item scale for overall, emotional and social loneliness: Confirmatory tests on survey data. Research on Aging: A bimonthly on Aging and the Life Course, 28, 582-598. Deze verkorte schaal leent zich speciaal voor gebruik in zeer grootschalig surveyonderzoek.  

Voor de laatste gegevens en de manual van de De Jong Gierveld eenzaamheidsschaal zie: http://home.fsw.vu.nl/tg.van.tilburg/manual_loneliness_scale_1999.html

 

Ga naar Publicaties