Een selectie van publicaties:

 

Eenzaamheid

Vergrijzing

 

Publicaties over eenzaamheid in de Nederlandse taal:

De Jong Gierveld, J. (2011). Kampioenen. Wat is Eenzaamheid? Een bundel columns geschreven door deelnemers aan het congres ĎErbij horen, erbij zijní, pp 58-59.

De Jong Gierveld, J. (2009), Nieuwe eenzaamheid: Wat kan ik eraan doen? De start van de coalitie Erbij. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 40, 3, 100-101.

De Jong Gierveld, J. & T. van Tilburg (2008), De ingekorte schaal voor algemene, emotionele en sociale eenzaamheid. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 39, 1, 4-15.

J. de Jong Gierveld en T. van Tilburg (2008), De ingekorte schaal voor algemene, emotionele en sociale eenzaamheid. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 39, 1, 4-15.

T. van Tilburg en J. de Jong Gierveld (red.)(2007), Zicht op eenzaamheid: Achtergronden, oorzaken en aanpak. Assen, Van Gorcum Uitgeverij (ISBN 978 90 232 4344 1). ††††††

J. de Jong Gierveld (2006). Eenzaamheid onder kwetsbare oudere mannen en vrouwen; oorzaken en oplossingen. In: Bijblijven, Cumulatief Geneeskundig Nascholingssysteem, 22, 9, 67-75.

J. de Jong Gierveld (2006). In vrijheid verbonden. Nationaal Comitť 4 en 5 mei.†††† www.4en5mei.nl [pdf]

J. de Jong Gierveld (2006). Eenzaamheid en kerk. In Ongekend. Over eenzaamheid (pp. 44-53). Barneveld, the Netherlands: De Vuurbaak.

T. Fokkema, J. de Jong Gierveld, K. Knipscheer, J. Ostť, A. Teklenburg en L. van Tongeren (2004). Esc@pe Ö als je wereld kleiner wordt : een experiment om met ICT uit eenzaamheid te geraken. Eindhoven, Nederland : SeniorWeb Eindhoven, waarin: J. de Jong Gierveld (2004), Eenzaamheidsinterventies langs de meetlat, 73-75.

T. Fokkema & J. de Jong Gierveld (2003). Praktijk en wetenschap bundelen de krachten; eenzaamheidsinterventies onder ouderen. Geron, 5, 3, 54-59.

J. de Jong Gierveld & T.G. van Tilburg (1999). Manual of the Loneliness Scale 1999. Amsterdam: Vrije Universiteit, Department of Social Research Methodology. 26 pp.

J. de Jong Gierveld (1999). Eenzaamheid onder oudere mensen; een overzicht van het onderzoek. Geron, 1, 1, 5-15.

T.G. van Tilburg & J. de Jong Gierveld (1999). Cesuurbepaling van de eenzaamheidsschaal. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 30, 158-163.

P.A. Dykstra & J. de Jong Gierveld (1999). DifferentiŽle kansen op eenzaamheid onder ouderen. De betekenis van type partnerrelatie, partnergeschiedenis, gezondheid, sociaal-economische positie en sociale relaties. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 30, 212-225.

M. Broese van Groenou, T. van Tilburg & J. de Jong Gierveld (1999). Eenzaamheid bij ouderen en kenmerken van de omgeving. Mens en Maatschappij, 74, 3, 235-249.

J. de Jong Gierveld & P. A. Dykstra (1998). Eenzaam of niet eenzaam? Identificatie van eenzaamheids risico-groepen onder oudere mannen en vrouwen. In: M.I. Broese van Groenou, D.J.H. Deeg, C.P.M. Knipscheer & G.J. Ligthart (eds.), VU-Visies op Veroudering, pp. 173-180. Amsterdam: Thela - Thesis.

J. de Jong Gierveld & P.A. Dykstra (1996). Eenzaamheid komt en gaat met de tijd. Effecten van veranderingen in het sociale netwerk en in gezondheid van 55-plussers op hun mate van eenzaamheid. Mens & Maatschappij, 3, 189-208.

L. Gerritsen & J. de Jong Gierveld (1995). Validating the De Jong Gierveld's Loneliness Measurement Instrument: Young adultsí concepts of loneliness investigated by means of vignette technique. In: J.J. Hox and W. Jansen (eds.), Measurement Problems in Social and Behavioral Research, pp. 89-113. Amsterdam: Amsterdam University Press.

J. de Jong Gierveld & E. Beekink (1993), Sociale integratie, sociaal isolement en eenzaamheid; de veranderende demografische en maatschappelijke positie van ouderen in de Nederlandse samenleving. In: Ouderen in Solidariteit, pp. 273-294. Zaventem, BelgiŽ: Kluwer Editorial.

J. de Jong Gierveld & P.A. Dykstra (1992). Eenzaamheid onder ouderen. In: 26 Geriatrie Informatorium. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

J. de Jong Gierveld & F. Kamphuis (1989). Opname in een verzorgingstehuis; een oplossing voor eenzame ouderen? In: J.M.A. Munnichs & G. Uildriks (red.), Psychogerontologie, pp. 314-326. Deventer: Van Loghum Slaterus.

J. de Jong Gierveld (1987). Sociaal-wetenschappelijke kanttekeningen bij eenzaamheid. Praktische theologie - Nederlands Tijdschrift voor Pastorale Wetenschappen, 3, 3, 239-247.

J. de Jong Gierveld & T. van Tilburg (1987). Het meten van persoonlijke ervaringen en gevoelens in vragenlijst-onderzoek; een studie naar het functioneren van de eenzaamheidsschaal in verschillende onderzoekingen. In: J. de Jong Gierveld & J. van der Zouwen (red.), De vragenlijst in sociaal onderzoek; een confrontatie van onderzoekspraktijk en methodologie, pp. 67-83. Deventer:Van Loghum Slaterus.

J. de Jong Gierveld (1984). Eenzaamheid, een meersporig onderzoek. Deventer: Van Loghum Slaterus, 328 pp.

J. de Jong Gierveld (1984). Het ervaren van eenzaamheid; een toets op een theoretisch eenzaamheidsmodel. Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 39, 376-384.

J. de Jong Gierveld (1983). De relatie leefvorm-eenzaamheid nader geanalyseerd. Mens en Maatschappij,58, 3, 108-112.

J. de Jong Gierveld (1980), Het begrip eenzaamheid in theorie en praktijk. Deventer: Van Loghum Slaterus, 23 pp. (inaugurele oratie).

J. de Jong Gierveld (1978). Operationalisering van het begrip eenzaamheid. Sociologische Gids, XXV, 94-118.

Engelstalige publicaties over eenzaamheid

 

Publicaties over vergrijzing en oudere mensen in de Nederlandse taal:

De Jong Gierveld, J.,& J. Latten (2008). Incidentie en achtergronden van transitionele en duurzame latrelaties. Bevolkingstrends, 3, 29-38.

J. de Jong Gierveld, D. Dosman en J. Fast (in press). Tijd voor sociale contacten. Tijdsbestedingspatronen na de leeftijd van 45 jaar in Canada en Nederland. Mens & Maatschappij

J. de Jong Gierveld (2006). Eenzaamheid onder kwetsbare oudere mannen en vrouwen; oorzaken en oplossingen. In: Bijblijven, Cumulatief Geneeskundig Nascholingssysteem, 22, 9, 67-75.

E. Beekink, J. Gierveld & B. Meyboom-de Jong (2004). Hoofdstuk 1. Inleiding en demografische aspecten. In: F. Eulderink, T.J. Heeren, D.L. Knook, & G.J. Ligthart (Red.), Inleiding gerontologie en geriatrie (pp. 1-16). Houten, Nederland : Bohn, Stafleu Van Loghum (4e herziene druk).

J. de Jong Gierveld (2003). Ouderen en de tweede demografische transitie: de effecten van partner transities op latere leeftijd voor de familiale banden. Bevolking & Gezin, 32,1, 27-44. [pdf]

J. de Jong Gierveld & A. Peeters (2002). Partnerpaden na het vijftigste levensjaar. Mens & Maatschappij, 77, 2, 116-136. [pdf]

J. de Jong Gierveld (2000). Tussen solitude en solidariteit; nieuwe levensstrategieŽn van senioren. Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen: Mededelingen van de Afdeling Letterkunde, Nieuwe Reeks, 62, 8, 48 pp.

J. de Jong Gierveld (2000). Nieuwe strategieŽn van niet-getrouwde ouderen: een partner, ja of neen? Geron, 2, 3, 54-61.

M. Broese van Groenou, T. van Tilburg & J. de Jong Gierveld (1999). Eenzaamheid bij onderen en kenmerken van de omgeving. Mens en Maatschappij, 74, 3, 235-249.

P.A. Dykstra & J. de Jong Gierveld (1999). DifferentiŽle kansen op eenzaamheid onder ouderen. De betekenis van type partnerrelatie, partnergeschiedenis, gezondheid, sociaal-economische positie en sociale relaties. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 30, 212-225.

J. de Jong Gierveld (1999). Eenzaamheid onder oudere mensen; een overzicht van het onderzoek. Geron, 1, 1, 5-15.

J. de Jong Gierveld & P.A. Dykstra (1998). Eenzaam of niet eenzaam? Identificatie van eenzaamheids risico-groepen onder oudere mannen en vrouwen. In: M.I. Broese van Groenou, D.J.H. Deeg, C.P.M. Knipscheer & G.J. Ligthart (eds.), VU-Visies op Veroudering, pp. 173-180. Amsterdam: Thela - Thesis.

P.A. Dykstra & J. de Jong Gierveld (1998). Huwelijksgeschiedenis en informele en formele hulp aan ouderen. In: A. de Boer, W. Faessen & L. Heering (eds.), Pakhuizen of paleizen? Wonen, zorg en welzijn van ouderen nu en in de toekomst, pp. 35-61. Boeknummer Bevolking en Gezin.

C.P.M. Knipscheer, P.A. Dykstra, T.G. van Tilburg & J. de Jong Gierveld (1998). Leefvormen en sociale netwerken van ouderen. Een selectie van bevindingen uit een NESTOR-Studie. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 29, 110-119.

J. de Jong Gierveld & P.A.Dykstra (1998). Scheiden doet lijden. DEMOS, 14, 1, 1-3.

J. de Jong Gierveld (1998). Intergenerationele zorg en steun kent zijn grenzen. Marginaal, Mens & Maatschappij, 73, 2-3.

M.A. Linnemann, S.P. Lamme, Th.N.M. Schuyt, J. de Jong Gierveld, I. van Rooijen & C. Tenhaeff (1998), Eenzaamheidsinterventie ten behoeve van ouderen in het SNK-gebied. Stichting voor Toegepaste Gerontologie, Vrije Universiteit, Amsterdam. 40 pp.

J. de Jong Gierveld, T. van Tilburg & R. Plomp (1997). Feminisering van de armoede onder ouderen in Nederland. Mens en Maatschappij, 72, 3, 248-262.

J. de Jong Gierveld (1997). Armoede en isolement: oudere alleenwonende vrouwen in Nederland. In: G. Engbersen, J.C. Vrooman & E. Snel (red.), De Kwetsbaren: Tweede Jaarrapport armoede en sociale uitsluiting, pp. 177-193. Amsterdam: Amsterdam, pp. 177-193. University Press.

J. de Jong Gierveld (1996). De spreiding van grijs Nederland. Geografie-Educatief, 3, 8-9.

J. de Jong Gierveld & P.A. Dykstra (1996). Eenzaamheid komt en gaat met de tijd. Effecten van veranderingen in het sociale netwerk en in gezondheid van 55-plussers op hun mate van eenzaamheid. Mens & Maatschappij, 3, 189-208.

J. de Jong Gierveld (1995). De leeftijd van de sterken; de positie van oudere vrouwen in Nederland anno 1995. In: C.H.M. Smits & M.J.F.J. Vernooij-Dassen (red.), De toekomst van vrouwen: Oudere vrouwen in onderzoek, beleid en praktijk, pp. 13-24. Amsterdam: VU-uitgeverij.

J. de Jong Gierveld (1995). Gemeenten tussen jong en oud: planning heeft demografische kennis nodig. Demos, 11, 8, 57-59.

P.A. Dykstra & J. de Jong Gierveld (1991). Leefvormen en netwerken van (familie)relaties van ouderen in Nederland. In: Handboek Ouder Worden, 6, pp.1-12. Deventer: Van Loghum Slaterus.

Engelstalige publicaties over vergrijzing

 

Naar Curriculum Vitae

Terug naar boven